Ewidencja czasu pracy

  rozliczenia3
  rozliczenia4
  rozliczenia5

  Ewidencja czasu pracy kierowców

  Wychodząc na przeciw aktualnym potrzebom firm transportowych oferujemy Państwu usługę w zakresie kompleksowego prowadzenia rozliczenia ewidencji czasu pracy kierowców zawodowych wykonujących przewozy krajowe oraz międzynarodowe z kart kierowców tachografów cyfrowych z wykorzystaniem licencjonowanego programu informatycznego wykorzystywanego przez instytucje kontrolne  w Polsce oraz w większości krajów UE.

  Zastosowanie nowoczesnego urządzenia oraz oprogramowania daje Państwu gwarancje wysokiej dokładności odczytów oraz szybkiego czasu wykonania usługi.

  Prowadzona przez nas ewidencja czasu pracy kierowców pozwala na bieżąco reagować na wykroczenia popełniane przez kierowców a przedsiębiorstwu transportowemu zapewnia bezpieczeństwo prawne oraz pozwala uniknąć wysokich kar pieniężnych nakładanych przez organy kontroli państwowej.

  Podstawowy zakres usługi obejmuje:

  Analizę czasu pracy i odpoczynku kierowców pod kątem obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych tj. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ze zm. o czasie pracy kierowców, Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz Kodeksu Pracy

  • sporządzanie ewidencji czasu pracy kierowców w myśl art. 25 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ze zm. o czasie pracy kierowców, tj.:
  • odczyt danych z plików kart kierowców i pamięci tachografów pojazdów;
  • raporty miesięczne kierowców z zapisów z kart kierowców (okresów prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu pojazdów, odpoczynków dziennych i tygodniowych);
  • sporządzanie wykazów przekroczeń kierowców w stosunku do dopuszczalnych norm okresów prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu pojazdów, odpoczynków dziennych i tygodniowych w myśl przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
  • grupujemy pliki z kart wg kierowców;
  • na podstawie dokonanej analizy wykresówek jak i kart kierowców tachografów cyfrowych oraz zależnie od specyfikacji przedsiębiorstwa doradzamy w zakresie optymalnych warunków zatrudniania kierowców zawodowych.
  • sporządzanie zestawień przewidywanych wysokości sankcji zgodnie z obowiązującym taryfikatorem za popełnione wykroczenia kierowców;
  • sporządzanie wykazu brakujących danych czy braków w wykresówkach;